Success Lanka App එක කියන්නෙ ඔයාලගෙ එදිනෙදා රීලෝඩ්/ දුරකතන බිල්පත් / ජල හා විදුලි බිල්පත් / ජීවිත රක්ෂණ වාරික / eZCash / mCash වැනි සියලුම සේවාවන් එකතු කොට සෑදුනු app එකක්.
මෙහි විශේෂත්වය වන්නෙ ඔයාල ගෙවන ජල හා විදුලි බිල්පත් හැරුනු කොට අනෙකුත් සියලුම සේවාවන් සදහාම ඔබට විශේෂ දීමනා හිමිවීමයි.

Example - Mobitel Rs 100 reload එකක මිල Rs 96/-

ඒ වගේම මෙම සේවාව ඔබට පැය 24 පුරා ලබාගැනීමට හැකි අතර ඔබගේ පමනක් නොව අන් අයගේද රීලෝඩ් හා බිල්පත් ගෙවීම් ආදිය සිදුකල හැක.
නැහැ. මෙම සේවාව සදහා රු 1500/- මුදලක් ආයතනය ලබාගන්නා අතර එයින් රු 300/- මුදලක් නැවත ඔබ විසින් සකසන ගිනුමට ලබාදෙයි. එයින් ඔබට මෙම සේවාව පරිබෝජනය කල හැක. මෙය සේවාවන් සැපයීම වෙනුවෙන් මිස ආයෝජනයක් නොවේ.

මෙය වසරක කාලයක් සදහා පමනක් වන අතර නැවත සේවාව ලබාගැන්මට අවශ්‍යනම් නැවත රු 1500/- ගෙවා ඔබගේ ගිනුම ක්‍රියාත්මක කරගත යුතුවේ.
දැනට මෙම සේවාව හා එක්ව සිටින අයෙකු අදාරයෙන් ( Referal Link ) හෝ අපගේ වෙබ් අඩවියෙහි Join Now Click කිරීම මගින් මෙම සේවාව හා ඔබට එක්වීමට අවස්ථාව ඇත.

නිවරදි දත්තයන් ඇතුලත් කිරීම අනිවාර්යයෙන් සිදුකරන්න.

Method 01 - ආයතනය විසින් පවත්වාගෙන යන සම්පත් බැංකුව හෝ ලංකා බැංකු ගිණුමට මුදල් තැන්පත කොට ඉන් ලැබෙන රිසිට් පතෙහි ඔබගේ පරිශිලන නාමය (Username) සදහන් කොට ආයතනය ලබාදී ඇති Chat එකතුලින් එවීමෙන් සිදුකල හැක.

* ගිනුම ක්‍රියාත්මක (Active) වීම එම දවස තුල සිදුවේ.
*රිසිට් පතෙහි පරිශිලන නාමය (Username) සදහන් වීම අනිවාර්යයෙන් සිදුකල යුතුවේ.
*දින දෙකකට පසු එවන රිසිට් පත් සදහා ආයතනය කිසිදු වගකීමක් නොදරයි.
*පුද්ගලික ගිනුම් වලට මුදල් තැන්පතු නොකර ආයතනය විසින් ලබාදී ඇති ගිනුම් වලට පමනක් මුදල් තැන්පත් කරන්න.Method 02 - එසේ නොමැතිනම් online payment (Visa/ master / amex/ ezcash/ vishwa/ frime ) මගින්ද සිදුකල හැක. ගිනුම ක්‍රියාත්මක (Active) වීම එම මොහොතේම සිදුවන අතර 3% බැංකු ගාස්තුවක් අන්තර්ගත වේ.
Method 01 - ගිනුම ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයටම ඔබගේ ගිනුමට මුදල් එකතු කිරීම කරගත හැකිය. ඕනෑම මුදලක් ඔබට මෙසේ ඔබේ ගිනුමට බැරකරගත ( Topup) හැක.

*ගිනුමට මුදල් බැර (Topup) වීම පැය 3ක් තුල සිදුවේ.
*රිසිට් පතෙහි පරිශිලන නාමය (Username) සදහන් වීම අනිවාර්යයෙන් සිදුකල යුතුවේ.
*දින දෙකකට පසු එවන රිසිට් පත් සදහා ආයතනය කිසිදු වගකීමක් නොදරයි.
*පුද්ගලික ගිනුම් වලට මුදල් තැන්පතු නොකර ආයතනය විසින් ලබාදී ඇති ගිනුම් වලට පමනක් මුදල් තැන්පත් කරන්න.


Method 02 - එසේ නොමැතිනම් online payment (Visa/ master / amex/ ezcash/ vishwa/ frime ) මගින්ද සිදුකල හැක. ගිනුමට මුදල් බැර (Topup) වීම එම මොහොතේම සිදුවන අතර 3% බැංකු ගාස්තුවක් අන්තර්ගත වේ.
ඔව්. Success Lanka Solutions (Pvt) Ltd සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි අංක PV230806 යටතේ ලියාපදිංචි කොට ඇත. නො.22 නයිවල වේයන්ගොඩ ලිපිනයෙහි අප කාර්යාලය පවත්වාගෙන ‍යයි.
සාමාන්‍ය communication එකට ලැබෙන දීමනාව කෙලින්ම ඔබට ලබාදීමයි මෙහි සිදුවන්නෙ. මෙය සේවාව සපයන ආයතනය අනුව දීමනාවේ ප්‍රමානය තීරනය වන අතර පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව දීමනා වෙනස් විය හැක.
අප ආයතනය මෙම app එක ප්‍රවර්ධනය සදහා කිසිදු ප්‍රවර්ධන මාර්ගයක් බාවිතා නොකරන අතර, එම අවස්ථාව අපගේ මෙම සේවාව බාවිතා කරන ඔබට ලබාදී ඇත. එමගින් ඔබට යම් ආදායමක් ලබාගැනීමට හැකි අතර එය ඔබ කරන ප්‍රවර්ධනය මත පමනක් සිදුවේ.

ඔබ විසින් ඍජු ප්‍රවර්ධනයක් සිදුකරයි නම් එය ක්‍රියාත්මක වූ මොහොතේ ඔබට Rs 300/- ආදායමක් හිමිකරගත හැක. එසේම ආයතනය මගින් ප්‍රවර්ධනය සදහා ප්‍රවර්ධන සැලසුමක් හදුන්වා දී ඇත අතර එය පහත පරිදි සිදුවේ.

Level 2 ප්‍රවර්ධනය - Rs 200/-, Level 3 ප්‍රවර්ධනය - Rs 100/-, Level 4/5/6 ප්‍රවර්ධනය - Rs 50/- හා Level 7/8 ප්‍රවර්ධනය - Rs 25/- ලෙස ප්‍රවර්ධන ආදායම් ලබාගත හැක.

එලෙස ඔබ ප්‍රවර්ධනය කොට ඔවුන් සෑම වසරක් අවසානයේදී නැවත ගිනුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නැවත ඔබට එම අදායමම වසරක් පාසා ලබාගැනීමට හැකියාව පවතී. ඔබගේ ගිනුම එම මොහොතේ ක්‍රියාත්මකව තිබීම අනිවාර්‍ය වේ.
නැහැ.

ඔබගේ කැමත්ත අනුව එය සිදුකල හැක. අනිවාර්යයෙන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන අතර ඔබට අප හා එක්ව අපගේ සේවාවන් පරිබෝජනය කල හැක. එම සේවාවන් වෙනුවෙන් ලැබෙන දීමනා ඔබට එලෙසම ලැබේ.
SuccessLanka App එක ඔබට ලබාගත හැකි වන්නේ ඔබගේ ගිනුමට ඇතුලත් වූ පසුවයි. එය සාමාජිකයන් හට පමනක් ලැබෙන බැවින් Playstore එකෙහි නොමැත.

දැනට Android App එක පමනක් ඇති අතර අනෙකුත් අයට webbroser එක හරහා සේවාව ලබාගැනීමට පුලුවනි.

ඉදිරියේදී Playstore හා Appstore එකෙන් ලබාගත හැකිවන පරිදි කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
සමහර වෙලාවට ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට දැමූ App එක වැඩ නොකල හොත් නැවත download කර නැවත ස්තාපනය කරන්න.
ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පතෙහි ජායාරූපයක් සමග උබගේ පරිශිලන නාමය ( username ) අපගේ whatsapp ගිනුමට එවීමෙන් ඔබට නව password එකක් ලබාගන්න පුලුවන්.

ඒ වාගේම ඔබගේ ගිනුමෙහි password එක අන්සතු වී ඔබගේ ගිනුමෙහි යම් විශමතාවයක් පැමිනියහොත් එම වගකීම ආයතනය දරන්නේ නැත. Password එක සුරැකිව තබා ගැනීම ඔබගේ වගකීමක් වේ. එසේම ඔබගේ හැදුනුම්පත් අංකය හා ඔබගේ ගිනුමෙහි දත්තයන් නොගැලපෙන්නේනම් කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකරන බව මතක තබාගන්න.
අපගේ app එක තුලින් ඔබ කරන ගෙවීමක් තත්පර 3ක් ඇතුලත සිදුවන අතර සමහර විට එය අසාර්ථක විය හැක. එවිට එය විනාඩි 30ත් පැය 3ත් අතර කාලයකදී ඔබගේ ගිනුමට නැවත ලැබෙනු ඇත. එසේ දින දෙකක් යන තෙක්ම ඔබගේ ගිනුමට නැවත මුදල් නොලැබුනහොත් අපගේ whatsapp ගිනුමට එහි සියලු විස්තර එවීමෙන් එය ගැන ඔබට විස්තර දැනගන්න පුලුවන්.
එසේ වුව හොත් එය පිලිබදව කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත. ඉතාමත් සැලකිල්ලෙන් ගෙවීම් කටයුතු කිරීමට වග බලාගන්න.
ඔබගේ මිතුරකු ඔබගේ link එකෙන් හැර වෙනත් link එකකින් register වී එය ක්‍රියාත්මක කරගෙන තිබේනම් මොනයම් හේතුවක් නිසාවත් sponsor වෙනස් කර නොදෙයි. ඔබගේ මිතුරන් ඔබගේ link එකෙන් register වී ඇත්ද යන්න දැනගැනීමට ඔබගේ pending list එක පරිශිලනය කරන්න.
Reload හෝ bill payment commission ඔබට බැංකුවට ලබාගැනීමට නොහැක. එය එම මොහොතේම ඔබගේ App Balance එකට ලබාදෙයි.

App එක ප්‍රවර්ධනයට උපකාරීවී එයින් ආදායමක් උපයන්නේනම් එම මුදල් ඔබ ලබාදී ඇති බැංකු ගිනුමට ලබාගැනීමට පුලුවන්.
ඔබගේ යම් ප්‍රවර්ධන ආදායම් තිබේනම් එය All Statement එකට ගොස් ඔබට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමානය ඉල්ලුම් කල හැක. ආදායමෙන් Rs 500/- මුදලක් ඔබ අනිවාර්යයෙන් සේවාවන් පරිබෝජනය වෙනුවෙන් ඉතිරි කොට ඉතිරිය ලබාගැනීමට හැකිවේ.

එසේම ඔබ ඉල්ලුම් කරන සෑම මුදල් ගැනීමක් වෙනුවෙන්ම Rs 50/- ක බැංකු ගාස්තුවක් අයවේ. සතියේ සෑම සදුදා / බදාදා හා සිකුරාදා යන දිනයක් වල ඔබ ඉල්ලුම් කල මුදල් ඔබ ලබාදී ඇති බැංකු ගිනුමට ආයතනය විසින් බැර කරනු ලැබේ.
ඔව්, එසේ වෙනස් කිරීම අවශ්‍යනම් ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පතෙහි photo එකක් සමග එම ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය යටතේ ඇති බැංකු ගිනුමෙහි විස්තර එවීමෙන් ඔබට වෙනස් කරගත හැක.

ජාතික හැදුනුම්පත් පිටපත සහ බැංකු පොතෙහි විස්තර පිටුව එවීම අනිවාර්යය වේ. එසේ සමාන නොවේනම් ආයතනය විසින් එම වෙනස සිදු නොකරයි.

ඔබගේ පහසුව වෙනුවෙන් නිවරදි දත්තයන් හොදින් පරිශිලනය කොට ඇතුලත් කරන්න.
ඔව්, ලෝව ඕනෑම ස්ථානයක සිටින ලාංකිකයන් හට මෙම සේවාව ලබාගැනීමට පුලුවන්. Refferal අදායම බැංකුවට ලබාගැනීමට අවශ්‍යනම් ලංකාවේ බැංකු ගිනුම් විස්තර ලබාදිය යුතුයි.
අපගේ successlanka telegram සමූහය මගින් ඔබට අපගේ updates එම මොහොතේම දැනගැනීමට පුලුවන්. ඒ වාගේම අපගේ Facebook Page එක මගින්ද ඔබට දැනුවත් විය හැක. මෙම ක්‍රමවේද වලට අමතරව app එකෙහි සියලු විස්තර ප්‍රවාරය වන අතර, අන් අය විසින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රකාශ පිලිබදව ආයතනය වගකීමක් නොදරයි.

Our Fb Page - https://facebook.com/successlanka.lk

Official Telegram Channel - https://t.me/joinchat/EUl7G7uPsCA3OWRl